Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Hz < Hertz < από το όνομα του Γερμανού φυσικού Heinrich Rudolf Hertz (1857 - 1896)

  Συντομομορφή επεξεργασία

Hz (en) συντομογραφία