Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αντιμεταθέτω < λόγιο αντιμετατίθημι < ελληνιστική κοινή ἀντιμετατίθεμαι ("αντικαθίσταμαι").[1] Αναλύεται < αντι- + μετα- + τίθημι

  Ρήμα επεξεργασία

αντιμεταθέτω, παθ.φωνή: αντιμετατίθεμαι

  • αλλάζω τη θέση δύο πραγμάτων, βάζοντας το πρώτο στη θέση του δεύτερου και το δεύτερο στη θέση του πρώτου
    αντιμεταθέτουμε αυτές τις δύο στήλες του πίνακα...

Συγγενικά επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία