Παραβίαση του κανόνα της ακεραιότητας αναφορών. Από τον (γονικό) πίνακα που περιέχει τους «Καλιτέχνες» έχει αφαιρεθεί ο καλλιτέχνης με πρωτεύον κλειδί «4» χωρίς να γίνει η αντίστοιχει αφαίρεση και από τον (θυγατρικό) πίνακα των «Άλμπουμ», με αποτέλεσμα να υπάρχει εγγραφή (γραμμή) στον θυγατρικό πίνακα χωρίς συσχέτιση με καλλιτέχνη

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ακεραιότητα αναφορών < → δείτε τις λέξεις ακεραιότητα και αναφορά, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική referential integrity

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ακεραιότητα αναφορών

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. βλ. και «αυστηρό ορισμό», Μ.Χατζόπουλος, 2009, Το Σχεσιακό Μοντέλο - Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός, σελ. 17-19. Προσπέλαση 2020-02-06
  2. (Αγγλικά) Data Integrity. Προσπέλαση 2020-01-31
  3. Κέντρο βοήθειας Access - Οδηγίες για τις σχέσεις πίνακα. Προσπέλαση 2020-01-31