ακεραιότητα συσχετίσεων

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ακεραιότητα συσχετίσεων < → δείτε τις λέξεις ακεραιότητα και συσχέτιση

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ακεραιότητα συσχετίσεων