Ετυμολογία

επεξεργασία
ΦΠΑ < αρχικά γράμματα για το Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /fi.piˈa/
 

  Συντομομορφή

επεξεργασία

Φ.Π.Α. αρσενικό άκλιτο αρκτικόλεξο

  Μεταφράσεις

επεξεργασία