Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΦΠΑ < αρχικά γράμματα για το Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

  Προφορά Επεξεργασία

ΔΦΑ : /fi.piˈa/
 

  Συντομομορφή Επεξεργασία

Φ.Π.Α. αρσενικό άκλιτο αρκτικόλεξο

  Μεταφράσεις Επεξεργασία