Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

IVA (es)ñadido) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

IVA (it)ggiunto) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας