Ισπανικά (es)Επεξεργασία

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

IVA (es)ñadido) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

IVA (it)ggiunto) άκλιτο ακρωνύμιο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας