Δείτε επίσης: btw

Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

BTW (nl) (Belasting over de Toegevoegde Waarde) άκλιτο αρκτικόλεξο

  • ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας