πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική {{{1}}}ga {{{1}}}gi
γενική {{{1}}}gi {{{1}}}g
δοτική {{{1}}}dze {{{1}}}gom
αιτιατική {{{1}}} {{{1}}}gi
οργανική {{{1}}} {{{1}}}gami
τοπική {{{1}}}dze {{{1}}}gach
κλητική {{{1}}}go {{{1}}}gi

Πρότυπο για την κλίση πολωνικών θηλυκών ουσιαστικών που τελειώνουν σε '-ja' με απλή κλίση.

ΧρήσηΕπεξεργασία

  • Για γενική χρήση παίρνει μόνο μία ανώνυμη παράμετρο.
    • Η παράμετρος είναι η λέξη του λήμματος χωρίς την κατάληξη "ga".
  • Μπορούμε να δώσουμε, σε μία δεύτερη ανώνυμη παράμετρο, τη γενική του πληθυντικού.
  • Μπορούμε να δώσουμε, με αντίστοιχη ονομαστική παράμετρο, και μία παρατήρηση η οποία θα καταγραφεί στο τέλος του πίνακα.
    • Η παράμετρος πρέπει να δοθεί ονομαστικά (βλέπε Παράδειγμα)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για τη λέξη flaga χρησιμοποιούμε:

{{pl-κλίσ-'uwaga'|fla}

Για τη λέξη podłoga χρησιμοποιούμε:

{{pl-κλίσ-'uwaga'|podło|podłóg}

Με παρατήρηση (το παράδειγμα δεν θα εμφανίσει μία επιπλέον γραμμή καθώς δεν περιέχει τίποτε στην παράμετρο "παρατήρηση"):

{{pl-κλίσ-'uwaga'|fla|παρατήρηση=}}