Πρότυπο:grc-κλίση-'Ἰησοῦς'

↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Ἰησοῦς
      γενική τοῦ Ἰησοῦ
      δοτική τῷ Ἰησοῦ
    αιτιατική τὸν Ἰησοῦν
     κλητική ! Ἰησοῦ
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ανώμαλη κλίση, Κατηγορία 'Ἰησοῦς' όπως «Ἰησοῦς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

ιδιόκλιτα - αρσενικά περισπώμενα ξενικά κύρια ονόματα σε -οῦς.


Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'Ἰησοῦς' (αρχαία ελληνικά)

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:grc-nouns-decl/4
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Καλείται το Module:grc-nouns-decl.