↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Φιλῆς
      γενική τοῦ Φιλ
      δοτική τῷ Φιλ
    αιτιατική τὸν Φιλῆν
     κλητική ! Φιλ
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ανώμαλη κλίση, Κατηγορία 'Φιλῆς' όπως «Φιλῆς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

ιδιόκλιτα - αρσενικά περισπώμενα κύρια ονόματα σε -ῆς.


Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'Φιλῆς' (αρχαία ελληνικά)

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:grc-nouns-decl/4

Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Καλείται το Module:grc-nouns-decl.