Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός      
Δημητηρ- Δημητερ- Δημητρ-
ονομαστική Δημήτηρ
      γενική τῆς Δημήτρος
επικός:Δημήτερος
      δοτική τῇ Δημήτρ
επικός:Δημήτερ
    αιτιατική τὴν Δημήτρ
επικός:Δημήτερ
     κλητική ! Δημήτερ

σπανιότερα Δημῆτερ
Για νεότερους τύπους όπως «τὴν Δήμητραν» και για πληθυντικούς, δείτε το μεταγενέστερο «Δήμητρα»
Δείτε και τις κλίσεις των διαλεκτικών μορφών.
3η κλίση, συγκοπτόμενα, Κατηγορία 'πατήρ' όπως «πατήρ» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

Δημήτηρ < δᾶ (=γῆ) + μήτηρ
ή < *δημομήτηρ ή
ή Δημήτηρ < δηαί (κριθαί) + μήτηρ (Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Δημήτηρ θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία