Δείτε επίσης: Αὐενίων

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Αὐενιών
      γενική τῆς Αὐενιῶνος
      δοτική τῇ Αὐενιῶν
    αιτιατική τὴν Αὐενιῶν
     κλητική ! Αὐενιών
3η κλίση, Κατηγορία 'χειμών' όπως «χειμών» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

Αὐενιών < Αὐενίων με μετακίνηση τόνου

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Αὐενιών, -ῶνος θηλυκό, μόνο στον ενικό

  • (ελληνιστική κοινή) άλλη γραφή του Αὐενίων, πόλη της Ευρώπης, η σημερινή Αβινιόν στη Γαλλία
    ※  1ος αιώνας πκε-κε Στράβων, Γεωγραφικά, Δ - 4.1.11@scaife.perseus
    εἰσὶ δὲ ἐν τῶι μεταξὺ πόλεις καὶ Αὐενιὼν καὶ Ἀραυσίων καὶ Ἀερία͵ τῶι ὄντι (φησὶν Ἀρτεμίδωρος) ἀερία διὰ τὸ ἐφ᾽ ὕψους ἱδρῦσθαι μεγάλου. ἡ μὲν οὖν ἄλλη πᾶσά ἐστι πεδιὰς καὶ εὔβοτος͵ ἡ δ᾽ ἐκ τῆς Ἀερίας εἰς τὴν Αὐενιῶνα ὑπερθέσεις ἔχει στενὰς καὶ ὑλώδεις. καθ᾽ ὃ δὲ συμπίπτουσιν ὁ Ἴσαρ ποταμὸς καὶ ὁ Ῥοδανὸς καὶ τὸ Κέμμενον ὄρος

  Πηγές επεξεργασία