Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

utter (en) (χωρίς παραθετικά)

 • (μόνο πριν από το ουσιαστικό) καθαρός, σκέτος, χρησιμοποιείται για να τονίσει πώς είναι κάτι
  He was saved by utter luck.
  Σώθηκε από καθαρή τύχη.
  The food was an utter failure.
  Το φαγητό ήταν μια σκέτη αποτυχία.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη total

Παράγωγα επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας utter
γ΄ ενικό ενεστώτα utters
αόριστος uttered
παθητική μετοχή uttered
ενεργητική μετοχή uttering

utter (en)

 • (επίσημο) λέω, προφέρω, εκφέρω, διατυπώνω προφορικά μια λέξη ή φράση
  The last words she uttered
  Οι τελευταίες λέξεις που είπε
  He did not utter a word all evening.
  Δεν πρόφερε λέξη όλο το βράδυ.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη tell

  Πηγές επεξεργασία