Ετυμολογία

επεξεργασία
utterly < utter + -ly

  Επίρρημα

επεξεργασία

utterly (en) (χωρίς παραθετικά)