Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
option options

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈɒpʃən/ & /ˈɑpʃən/
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

option (en)

 1. η επιλογή
 2. (πληροφορική) επιλογή ή όρος που εξειδικεύει εντολή
  ※  ... use IF NOT EXISTS option to create a new table if it does not exist. Attempting to create a table that already exists without using the IF NOT EXISTS option will result in an error. [1]
  ... χρησιμοποιήστε τον όρο IF NOT EXISTS για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα εάν δεν υπάρχει. Προσπάθεια δημιουργίας ενός πίνακα ο οποίος ήδη υπάρχει χωρίς τη χρήση του όρου IF NOT EXISTS θα καταλήξει σε σφάλμα.
 3. (επιστήμη υπολογιστών) (command-line option) συνώνυμο του flag (παράμετρος εντολής)
  ※  The --help option will give more information about any commands and options. (Flask documentation) [2]
  Η παράμετρος εντολής --help θα δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε εντολές και επιλογές.
 4. (οικονομία, νομικός όρος) → δείτε τη λέξη  η οψιόν (από τα γαλλικά)

Συγγενικά επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. (αγγλικά) SQLite Create Table, Πρόσβαση:2020-01-17
 2. (αγγλικά) Command Line Interface. Πρόσβαση 2020-10-03.Γαλλικά (fr) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
option options

  Ουσιαστικό επεξεργασία

option (fr) θηλυκό