Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας obtain
γ΄ ενικό ενεστώτα obtains
αόριστος obtained
παθητική μετοχή obtained
ενεργητική μετοχή obtaining

  Ρήμα επεξεργασία

obtain (en)

  Πηγές επεξεργασία