ενεστώτας look after
γ΄ ενικό ενεστώτα looks after
αόριστος looked after
παθητική μετοχή looked after
ενεργητική μετοχή looking after

  Ετυμολογία

επεξεργασία
look after < → δείτε τις λέξεις look και after

look after (en)

 • φροντίζω, κοιτάζω, νοιάζομαι, περιποιούμαι, είμαι υπεύθυνος να φροντίζω κάποιον ή κάτι
  Who is looking after the baby right now?
  Ποιος φροντίζει τώρα το μωρό;
  Who will look after the garden while you are away?
  Ποιος θα κοιτάζει τον κήπο όσο λείπεις;
  Who will look after the kids?
  Ποιος θα νοιαστεί τα παιδιά;
  They looked after us wonderfully.
  Μας περιποιήθηκαν θαυμάσια.
  Look after our guest.
  Περιποιήσου το φιλοξενούμενό μας.
   συνώνυμα:  attend to, care for, mind, take care of και tend