Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός intermediate
συγκριτικός more intermediate
υπερθετικός most intermediate

intermediate (en)

 1. ενδιάμεσος, μέσος, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μέρη, πράγματα, καταστάσεις κτλ.
  intermediate time period - ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
  the intermediate stations - οι ενδιάμεσοι σταθμοί
  The waste should be considered as a low or intermediate level of radioactivity.
  Τα απόβλητα θα πρέπει να θεωρούνται ως χαµηλής και µέσης ραδιενέργειας.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη intermediary
 2. ενδιάμεσος, μέσος, που έχει περισσότερες από βασικές γνώσεις για κάτι αλλά δεν είναι ακόμα προχωρημένος· που είναι κατάλληλο για κάποιον που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο
  an intermediate level - ένα ενδιάμεσο επίπεδο
  These new job positions will require worker with high and intermediate level skills.
  Αυτές οι νέες θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν εργαζομένους υψηλών και μέσων προσόντων.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
intermediate intermediates

intermediate (en)