Ετυμολογία

επεξεργασία
imperfect < im- + perfect

  Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός imperfect
συγκριτικός more imperfect
υπερθετικός most imperfect

imperfect (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
imperfect imperfects

imperfect (en)