παραθετικά
θετικός generally
συγκριτικός more generally
υπερθετικός most generally

  Ετυμολογία

επεξεργασία
generally < general + -ly

  Επίρρημα

επεξεργασία

generally (en)

 1. γενικά, από τους περισσότερους ανθρώπους
  His suggestion was generally welcomed.
  Η πρότασή του έγινε γενικά ευπρόσδεκτη.
 2. γενικά, συνήθως
  The weather will generally be good.
  Ο καιρός θα είναι γενικά καλός.
  generally speaking - μιλώντας γενικά
  Generally I get up early.
  Γενικά σηκώνομαι νωρίς.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη usually
 3. γενικά, χωρίς συζήτηση για λεπτομέρειες για κάτι
  He always speaks generally and in vague terms.
  Μιλάει πάντα γενικά και αόριστα.

Συνώνυμα

επεξεργασία