Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας examine
γ΄ ενικό ενεστώτα examines
αόριστος examined
παθητική μετοχή examined
ενεργητική μετοχή examining

  Ρήμα επεξεργασία

examine (en)

 • εξετάζω, κοιτάζω, ελέγχω
  The lawyer examined the witness.
  Ο δικηγόρος εξέτασε τον μάρτυρα.
  We must examine this issue immediately.
  Πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το θέμα αμέσως.
  The captain examines the ship.
  Ο καπετάνιος ελέγχει το πλοίο.
   συνώνυμα:  check, look at και look into

  Πηγές επεξεργασία