Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
application applications

  Ουσιαστικό επεξεργασία

application (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η αίτηση, ένα επίσημο (συχνά γραπτό) αίτημα για κάτι, όπως μια δουλειά, άδεια να κάνω κάτι ή μια θέση σε ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο
  Fill out the applications with capital letters.
  Συμπληρώστε τις αιτήσεις με κεφαλαία γράμματα.
 2. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η εφαρμογή, η πρακτική χρήση κάτι, ειδικά μιας θεωρίας, ανακάλυψης κτλ.
  the applications of this theory/invention - οι εφαρμογές αυτής της θεωρίας/εφεύρεσης
 3. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η εφαρμογή, η ενέργεια κατά την οποία τοποθετούμε ή απλώνουμε κάτι σε μία επιφάνεια
  the application of an ointment - η εφαρμογή μιας αλοιφής
 4. (μη μετρήσιμο) η εφαρμογή, η ενέργεια του να εφαρμόζω έναν κανόνα ή νόμο
  the strict application of the new law - η αυστηρή εφαρμογή του νέου νόμου
 5. (πληροφορική) η εφαρμογή, το πρόγραμμα
  The application closed unexpectedly.
  Η εφαρμογή έκλεισε απρόσμενα.
   συνώνυμα:  program και software
  συντομογραφία: app

Συγγενικά επεξεργασία

 • → δείτε τη λέξη apply

Υπώνυμα επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
application applications

application (fr) θηλυκό

 1. εφαρμογή
 2. ευσυνειδησία

Εκφράσεις επεξεργασία