Επίθημα

επεξεργασία

-ebl- (eo)

Παραδείγματα

kompreni - καταλαβαίνω, κατανοώ
komprenebla - κατανοητός
aĉeti - αγοράζω
aĉetebla, αγοράσιμος, που μπορεί να αγοραστεί

Σημειώσεις

επεξεργασία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη δημιουργία άλλων λέξεων:
ebla - πιθανός, ικανός
eble - πιθανώς, είναι δυνατό

Παράγωγα

επεξεργασία