↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική αἱ Ὀροβίαι
      γενική τῶν Ὀροβιῶν
      δοτική ταῖς Ὀροβίαις
    αιτιατική τὰς Ὀροβίᾱς
     κλητική ! Ὀροβίαι
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία 'σοφία' όπως «σοφία» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ὀροβίαι < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ὀροβίαι θηλυκό, μόνο στον πληθυντικό