Δείτε: εκ, εκ-, έκ-, ἐκ, ἐκ-, ἔκ-

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἐκ- < πρόθεση ἐκ (πριν από σύμφωνο), ή ἐξ (πριν από φωνήεν)

  Πρόθημα

επεξεργασία

ἐκ-

Άλλες μορφές

επεξεργασία