Δείτε: ἕξ, ἐξ, ἐξ-, ἔξ-, εξ, εξ-, έξ-

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

ἐξ

  • άλλη μορφή της πρόθεσης ἐκ που συναντάται όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν

Συγγενικά επεξεργασία