ρυθμός μεταφοράς δεδομένων

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων < → δείτε τις λέξεις ρυθμός, μεταφορά και δεδομένο < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική data transfer rate

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ρυθμός μεταφοράς δεδομένων

Συγγενικά

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία