Ετυμολογία

επεξεργασία
περατώνω < πέρας

περατώνω

Συνώνυμα

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία