Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «καματερό».
Αναθεώρηση : μπορούμε να έχουμε κάποια πηγή για την ιδιωματική σημασία της λέξης ως στρώμα μαρμάρου;.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

καματερό ουδέτερο

  1. το βόδι που βάζουμε στο όργωμα
    ※  Ακολουθούσανε κ' οι δυο τη ζωή αδερφωμένοι, για το αύριο αδιάφοροι, όπως τα καματερά, που ακολουθούν του ζευγολάτη το θέλημα. (Ανδρέας Καρκαβίτσας Η θυσία [διήγημα])
  2. (κερκυραϊκό ιδίωμα) στρώμα μαρμάρου
  3. (Κυπριακή διάλεκτος)η εκτροφή μεταξοσκωλήκων (σηροτροφία)

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

καματερό

Συγγενικά επεξεργασία