Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Παράδειγμα εκτύπωσης από συμβολομεταφραστή. Διακρίνονται τρία υποπρογράμματα σε συμβολική γλώσσα και γλώσσα μηχανής. Αριστερά είναι η γλώσσα μηχανής σε δεκαεξαδικούς αριθμούς και δεξιά οι αντίστοιχες μνημονικές εντολές της συμβολικής γλώσσας.

  Ετυμολογία επεξεργασία

γλώσσα μηχανής < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική machine language

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

γλώσσα μηχανής (el)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία