Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Εκτύπωση από συμβολομεταφραστή. Διακρίνονται τρία υποπρογράμματα σε συμβολική γλώσσα και γλώσσα μηχανής. Αριστερά είναι η γλώσσα μηχανής σε δεκαεξαδικούς αριθμούς και δεξιά οι αντίστοιχες μνημονικές εντολές της συμβολικής γλώσσας

  Ετυμολογία επεξεργασία

συμβολική γλώσσα < σημασιολογικό δάνειο από την αγγλική assembly language. → δείτε τις λέξεις σύμβολο και γλώσσα προγραμματισμού

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

συμβολική γλώσσα

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Γλωσσάριο. Προσπέλαση 23/10/2019