Δείτε επίσης: ἀνταγωνίζομαι

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ανταγωνίζομαι < αρχαία ελληνική ἀνταγωνίζομαι < ἀντί ἀγωνίζομαι < ἀγών < ἄγω

  Ρήμα επεξεργασία

ανταγωνίζομαι (αποθετικό ρήμα)

Συνώνυμα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία