Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

άσκημα < επίθετο άσκημος


  Επίρρημα επεξεργασία

άσκημα και άσχημα

→ δείτε τη λέξη  άσχημα

Εκφράσεις επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

άσκημα