Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Δείτε Κατηγορία:Πολωνική γλώσσα


Παρατηρήσεις επεξεργασία

 • Στην πολωνική γλώσσα τα ρήματα καταγράφονται στα λεξικά με το απαρέμφατο:
  1. Η μετάφραση δεν αποδίδει κατά λέξη τον όρο:
   tłumaczyć - μεταφράζω (κατά λέξη: μεταφράζειν)
  2. Καταγράφεται το απαρέμφατο και της τετελεσμένης μορφής και της ατελούς το οποίο όμως δεν μπορεί να αποδοθεί στα νέα ελληνικά και άρα παραπέμπει στην ατελή μορφή (η οποία επέχει και θέση ενεστώτα):
   przekazywać (τετελεσμένη μορφή) (διαβιβάζω) -> przekazać (ατελής μορφή) (διαβιβάσω) (κατά λέξη: "διαβιβάζειν"-"διαβιβάσειν")
  3. Η παθητική φωνή συνήθως σχηματίζεται με την προσθήκη του μορίου się στο αντίστοιχο ατελές ή τετελεσμένο ρήμα η οποία δημιουργεί δικό της ανεξάρτητο ρήμα το οποίο τις περισσότερες φορές αντιστοιχεί στην αντίστοιχη παθητική μορφή του ελληνικού:
 • Στην πολωνική γλώσσα δεν υπάρχουν άρθρα. Η μετάφραση των ουσιαστικών συνήθως αποδίδεται με άρθρο καθώς η έννοια είναι συνήθως έναρθρη καθώς βοηθάει και στον προσδιορισμό του γένους στην ελληνική:
  statek = το πλοίο (και όχι πλοίο γενικά αν και ανάλογα τη φράση μπορεί να σημαίνει και γενικά το πλοίο)
  aptekarz - ο φαρμακοποιός , aptekarka - η φαρμακοποιός
  Αντίθετα στα επίθετα παραμένει άναρθρη:
  dobry - καλός

Γραμματική επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

Οδηγοί εισαγωγής πολωνικών λημμάτων επεξεργασία


lekcja

dobry

lubićdobrze

czy

jaKatarzyna