Πρότυπο:pl-κλίσ-'wartość'

πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική {{{1}}}ć {{{1}}}ci
γενική {{{1}}}ci {{{1}}}ci
δοτική {{{1}}}ci {{{1}}}ciom
αιτιατική {{{1}}}ć {{{1}}}ci
οργανική {{{1}}}cią {{{1}}}ciami
τοπική {{{1}}}ci {{{1}}}ciach
κλητική {{{1}}}ci {{{1}}}ci

Πρότυπο για την κλίση πολωνικών θηλυκών ουσιαστικών που τελειώνουν σε '-ść' ή θηλυκά ουσιαστικά σε '-ć' με απλή κλίση.

ΧρήσηΕπεξεργασία

  • Για γενική χρήση παίρνει μόνο μία ανώνυμη παράμετρο.
    • Η παράμετρος είναι η λέξη του λήμματος χωρίς την κατάληξη "ć".
  • Μπορούμε να δώσουμε, με αντίστοιχη ονομαστική παράμετρο, και παρατήρηση η οποία θα καταγραφεί στο τέλος του πίνακα.
    • Η παράμετρος πρέπει να δοθεί ονομαστικά (βλέπε Παράδειγμα)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για τη λέξη równość χρησιμοποιούμε:

{{pl-κλίσ-'wartość'|równoś}}

Με παρατήρηση (το παράδειγμα δεν θα εμφανίσει μία επιπλέον γραμμή καθώς δεν περιέχει τίποτε στην παράμετρο "παρατήρηση"):

{{pl-κλίσ-'wartość'|równoś|παρατήρηση=}}