πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική {{{1}}}nia {{{1}}}nie
γενική {{{1}}}ni {{{1}}}ń
δοτική {{{1}}}ni {{{1}}}niom
αιτιατική {{{1}}}nię {{{1}}}nie
οργανική {{{1}}}nią {{{1}}}niami
τοπική {{{1}}}ni {{{1}}}niach
κλητική {{{1}}}nio {{{1}}}nie

Πρότυπο για την κλίση πολωνικών θηλυκών ουσιαστικών που τελειώνουν σε -nia (γενική πληθυντικού )

ΧρήσηΕπεξεργασία

  • Για γενική χρήση παίρνει μόνο μία ανώνυμη παράμετρο.
    • Η παράμετρος είναι η λέξη του λήμματος χωρίς την κατάληξη "nia".
  • Μπορούμε να δώσουμε, με αντίστοιχη ονομαστική παράμετρο, και μία παρατήρηση η οποία θα καταγραφεί στο τέλος του πίνακα.
    • Η παράμετρος πρέπει να δοθεί ονομαστικά (βλέπε Παράδειγμα)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για τη λέξη piekarnia χρησιμοποιούμε:

{{pl-κλίσ-'dynia'|piekar}}

Με παρατήρηση (το παράδειγμα δεν θα εμφανίσει μία επιπλέον γραμμή καθώς δεν περιέχει τίποτε στην παράμετρο "παρατήρηση"):

{{pl-κλίσ-'dynia'|piekar|παρατήρηση=}}