Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:π/οδηγίες. [επεξεργασία]


Πρότυπο για το χαρακτηρισμό μίας λέξης/προσφύματος ανάλογα με τα ενωτικά της σε

{{π|<πρόσφυμα/λέξη-στόχος>|<κωδικός iso γλώσσας>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}
κωδικός iso γλώσσας: Τα νεοελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως.

 • 1) φτιάχνει σύνδεσμο ακριβείας με τo πρόσφυμα
 • 2) εντάσσει σε Κατηγορίες προσφυμάτων π.χ. Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα ωωω-
 • Στην 3η θέση (τελευταία), διαφορετική εμφάνιση του προσφύματος/λέξης-στόχου, εάν το επιθυμούμε.
 • Ειδικά για δημιουργία Κατηγορίας Τοπωνυμίων, προσθέτουμε |τύπος=τόπος όπως στο Ανθοχώρι
 • Ο χειρισμός προσφυμάτων για τα πολυπληθή ονόματα και επώνυμα γίνεται μέσα από τα πρότυπα {{όνομα}} και {{επώνυμο}}
 • Δείτε επίσης τις #Παραμέτρους για το |από= και το |όπως=

Εναλλακτικά, το όνομα του προτύπου και με λατινικό p: {{p|<affix>|<iso>}}


Δείτε επίσης, το διευρυμένο Πρότυπο:πρόσφ (για 4 θέσεις συνθετικών, χωρίς άλλες παραμέτρους)

 • Ειδικά για τα υποκοριστικά, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{υπο}}) και για τα μεγεθυντικά το πρότυπο {{μεγ}}
 • Για τις καταλήξεις των θηλυκών σε -...., χρησιμοποιούμε τα πρότυπα που υπάρχουν στην Κατηγορία:Πρότυπα ετυμολογίας

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   (υποχρεωτική) στη θέση#1, το πρόσφυμα με τα ενωτικά του
 • |2=   (υποχρεωτική) στη θέση#2, o κωδικός iso γλώσσας.
  τα νέα ελληνικά (κωδικός el) εννοούνται αυτομάτως: δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί τίποτα
 • |3=   (προαιρετική) στη θέση#3, διαφορετική εμφάνιση του συνδέσμου της θέσης#1 αν το επιθυμούμε
 • |4=   (προαιρετική) στη θέση#4, ειδικός χειρισμός με το σύμβολο συν (+) αντί για παύλα, ειδικά για γλώσσες που δεν έχουν παύλες στα προσφύματά τους (όπως τα αραβικά)
  αναλυτικές οδηγίες στη Συζήτηση προτύπου:π#Γλώσσες χωρίς παύλα στα προσφύματα

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |0=   παράμετρος 'μηδέν': συμπληρώνουμε οτιδήποτε, για να επιτρέπει σε λέξη χωρίς ενωτικά να ενταχθεί σε Κατηγορία:Λέξη με συνθετικό 'ωωωω' (τάδε γλώσσα)
  Παράδειγμα, στο λήμμα μεγαλοβιομήχανος
 • |από= ή |from=- προαιρετική  
  Προσθέτει στο όνομα της Κατηγορίας τη φράση: από το + τη λέξη που συμπληρώσαμε
  Παράδειγμα, στο λήμμα ανθυπολοχαγός, {{π|ανθ-|από=αντι-}} που δίνει Κατηγορία: πρόθημα ανθ- από το αντι-
 • |όπως= ή |id=- προαιρετική  
  Προσθέτει στο όνομα της Κατηγορίας κόμμα + τον όρο που συμπληρώσαμε
 • |όπως+= ή |id+=- προαιρετική  
  Προσθέτει στο όνομα της Κατηγορίας κόμμα + τον όρο που συμπληρώσαμε και επιπλέον εμφανίζει τον όρο με σύνδεσμο
  παράδειγμα στο λήμμα αλυγαριά, {{π|α-|όπως+=προτακικό}} που αναγράφει α- προτακτικό και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα α-, προτακτικό (νέα ελληνικά)
 • |τύπος=τόπος   δημιουργεί Κατηγορία:Τοπωνύμια με ...
  παράδειγμα στο λήμμα Ανθοχώρι
 • |sort=   ή   |κλείδα= γραφή χωρίς κανένα διακριτικό για σωστή αλφαβητική κατάταξη στις Κατηγορίες
  Όπως στο λιό-
  Όπως στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -logie (γαλλικά).
  Παράδειγμα στα λήμματα égyptologie, œnologie
  Αν θέλουμε να μπει το πρόσφυμα πάνω πάνω στην Κατηγορία του, γράφουμε |ascii=&nbsp;   όπως στο λήμμα απ-
 • |nodisplay=1   ή |000=   δεν εμφανίζεται τίποτα, αλλά το πρόσφυμα κατηγοριοποιείται κανονικά
  για περιπτώσεις που δεν θέλουμε να εμφανιστεί η λέξη όπως π.χ.
 • |.1=   εναλλακτική ονομαστική παράμετρος της αριθμητικής |3=
  (παρωχημένη: προερχόταν από το Πρότυπο:πρόσφ)

Για γλώσσες χωρίς παύλες στα προσφύματα

Και για τις γλώσσες που τα προσφύματά τους δεν έχουν παύλες όπως τα αραβικά

 • επιπλέον παράμετρος στη θέση#4.

Δείτε τις extra οδηγίες στο Συζήτηση προτύπου:π#Γλώσσες χωρίς παύλα στα προσφύματα

Σημειώσεις

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Στο Πρότυπο:π
 • καλείται το Module:recognizeaffix για την ανανγώριση των προσφυμάτων
 • χρησιμοποιείται το Πρότυπο:λ για τους συνδέσμους ακριβείας
 • χρησιμοποιείται το Πρότυπο:nobr για να μην σπάνε οι παύλες σε πιθανή αλλαγή γραμμών

test

* {{π}} Συμπληρώστε μια λέξη και τον κωδικό γλώσσας
* {{π|}} Συμπληρώστε μια λέξη και τον κωδικό γλώσσας
* {{π|2=ru}} Συμπληρώστε μια λέξη
* {{π|λέξη}} σύνδεσμος ακριβείας σκέτος
* {{π|en}} το θεωρεί νεοελληνική λέξη με σύνδεσμο #Νέα ελληνικά (el)
* {{π|word|en}} σύνδεσμος #Αγγλικά (en) σκέτος
* {{π|word|en|0=-}} σύνδεσμος ακριβείας + Κατηγορία: Λέξεις με συνθετικό 'λέξη' (αγγλικά)
* {{π|προ-}} σύνδ#Νεαελλ + Κατηγορία: Λέξεις με πρόθημα προ- (νέα ελληνικά)
* {{π|προ-|el}} το αυτόν
* {{π|προ-|ελ}} ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 'Η δεύτερη παράμετρος... κλπ. άγνωστη γλώσσα
* {{π|-ο-|grc|0=-}} δεν παίζει ρόλο το 0=- + Κατηγορία: Λέξεις με ένθημα -ο- (αρχαία ελληνικά)
* {{π|-επι}} +Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -επι (νέα ελληνικά)
* {{p|re-|fr}}
Εμφάνιση λέξης. 2019.03.27. Η ονομαστική (από το Πρότυπο:πρόσφ) .1= δεν είναι εύχρηστη. Γίνεται και 3η θέση
* {{π|επί-|.1=επ}}
* {{π|επί-||επ}}
* {{π|-ism|en|imsss}}
ascii 2020.04.05.
* {{π|-logie|fr|ascii=egyptologie}} 

arabic, no dashes

* {{π|la|fr|la-|la+}}
* {{π|la|fr|-la|+la}}
* {{π|la|fr|-la-|+la+}}

* {{π|لا|ar||لا+|τύπος=τόπος}}
* {{π|لا|ar||+لا}}
* {{π|لا|ar||+لا+}}
* {{π|λα|0=-}}
* {{π|لا|ar|000=-||+لا}}