Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:όνομα/οδηγίες. [επεξεργασία]

Πρότυπο που εμφανίζει τον όρο: όνομα (εννοείται: μικρό όνομα) και εντάσσει σε Κατηγορία:Ονόματα (τάδε γλώσσα). Δείτε και το πρότυπο {{επώνυμο}}

{{όνομα|<κωδικός γλώσσας>|<γ ή α>|<επίθημα χωρίς ενωτικό>|πρ=<πρόθημα>}}

 • τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως, ο κωδικός μπορεί να παραλείπεται και η θέση#1 να μένει άδεια
 • για τα επιθήματα, εντάσσει σε Κατηγορία:Γυναικεία (ή Ανδρικά) ονόματα με πρόθημα -xxx ανά γλώσσα
 • για αντίστοιχες Κατηγορίες προθημάτων προσθέτουμε |πρ=xxxx χωρίς ενωτικά


Οι ειδικές Κατηγορίες προθήματος και επιθήματος για τα Ονόματα δημιουργήθηκαν ώστε ο τεράστιος αριθμός τους να μην επιβαρύνει τις αντίστοιχες Κατηγορίες των ουσιαστικών. Π.χ.

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1= στη θέση#1 ο κωδικός γλώσσας (και |γλ= ή |lang=)
  Τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται. Μπορούμε να αφήσουμε κενή τη θέση#1.
 • |2= στη θέση#2 ο κωδικός για το φύλο (και |φύλο= ή |sex= ). Επιλέξτε κάποιο από τα:
  • ή , |m, |masc   για να δημιουργηθεί Κατηγορία:Ανδρικά ονόματα
  • ή , , |f, |fem   για να δημιουργηθεί Κατηγορία:Γυναικεία ονόματα
  • αν αφήσουμε τη θέση#3 κενή, το λήμμα εντάσσεται σε Κατηγορία:Ονόματα κοινού γένους
  • |?   δημιουργείται Κατηγορία:Ονόματα άγνωστου γένους ώστε να διορθωθεί
 • |3= στη θέση#3 (προαιρετικά) η |επίθημα= ή |suffix=   της λέξης χωρίς ενωτικό: δημιουργείται Κατηγορία:ΧΧΧΧ ονόματα με επίθημα -ωωωω (γλώσσα)
 • |4= στη θέση#4 (προαιρετικά) κωδικός αλφαβητικής κατάταξης (και |sort=) για περιπτώσεις λέξεων με διακριτικά, πνεύματα κ.λπ.

Ονομαστικές παράμετροι

 • |0=-   ή   |notext=1   Αφαιρεί την έκφραση «ανδρικό ή γυναικείο»
 • |00=-   ή   |nocat=1   Δεν εντάσσει σε καμία κατηγορία.
 • |000=   ή   |nodisplay=   Δεν εμφανίζει κανένα κείμενο, αλλά εντάσσει κανονικά στις κατηγορίες.
 • |πρ=   ή   |prefix=   Συμπληρώνουμε το πρόθημα χωρίς ενωτικά. Δημιουργείται Κατηγορία:Γυναικεία (ή Ανδρικά) ονόματα με πρόθημα ωωωω- (γλώσσα)
 • |μτφ=   ή   |t=   σύνδεσμος στη μετάφραση μη ελληνικής λέξης
 • |ξ=1   εντάσσει σε Κατηγορία:Γυναικεία (ή Ανδρικά) ονόματα ξενικά (ανά γλώσσα)
 • όλες οι αριθμητικές παράμετροι έχουν εναλλακτικές ονομασίες
  • |1=   ή   |γλ=   ή   |lang=
  • |2=   ή   |φύλο=   ή   |sex=
  • |3=   ή   |επίθημα=   ή   |επ=   ή   |suffix=
  • |4=   ή   |sort=

Παραδείγματα

{{όνομα}}

 • Εμφανίζει:   όνομα (ανδρικό ή γυναικείο)
 • Δημιουργεί την Κατηγορία:Ονόματα κοινού γένους (νέα ελληνικά) (εννοείται στη θέση#1 ο κωδικός el. Eδώ, έχει παραλειφθεί)
 • Δεν έχουμε προσδιορίσει φύλο στη θέση#2.


Αν γράψουμε κωδικό γλώσσας που δεν υπάρχει

 • η εμφάνιση του προτύπου δείχνει εμφανώς το λάθος


{{όνομα||γ}}

{{όνομα|fr|γ|t=Ζοζεφίνα}}

Με επίθημα

{{όνομα||γ|ίνα}}


{{όνομα|α|κράτης}} ΛΑΘΟΣ!

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν υπάρχει γλώσσα με κωδικό 'α'


{{όνομα||α|κράτης}}

Με πρόθημα

{{όνομα|grc|α|πρ=Ἱππο}}

Με πρόθημα και επίθημα

{{όνομα|grc|α|κράτης|πρ=Ἱππο}}

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο test

Δείτε επίσης

Προβλήματα

 • πρέπει να γίνει με Module