↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική τὰ Διόμει
      γενική τῶν Διομείων
      δοτική τοῖς Διομείοις
    αιτιατική τὰ Διόμει
     κλητική ! Διόμει
2η κλίση, Κατηγορία 'πρόσωπον' όπως «πρόσωπον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Διόμεια < Δίομ(ος) + -εια

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Διόμεια ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  1. δήμος των Αθηνών
  2. ονομασία γιορτής