Δείτε επίσης: Help:Entry layout

>> Βικιλεξικό:Δομή λημμάτων (entry layout) >>

Thank you for translating at Βικιλεξικό! This is an English version for the Greek page Βοήθεια:Μεταφράσεις.

Section: Translations επεξεργασία

The section "Translations" appears only in Modern Greek lemmata (el).
It is placed at the end of the lemma. (Possibly, a section "References" ("αναφορές") may follow).
===={{μεταφράσεις}}====


The languages are sorted by their Greek name α...ω (See #List).

Translation tables are in hide/show style. (The reader must click the word Εμφάνιση for "show").

Syntax επεξεργασία

We use the Template:t: {{t|<iso code for language>|<word-target>}} (or the Greek {{τ|..}})

 • the ISO codes for languages, at Language Templates
 • We write our translation in place of «ΧΧΧ» and delete the "arrows" (<!-- and -->)
  For example:
  <!-- * {{fr}} : {{τ|fr|ΧΧΧ}} -->
  may be edited as:
  * {{fr}} : {{τ|fr|apple}}
 • All translation words, begin with lowercase letter (except Proper Nouns and all German nouns).
 • We do not use full stop (period).
 • We do not add gender abbreviations (as other wiktionaries do), or comments
 • The international transcriptions (for alphabets other than Latin or Greek), with parameter |tr=
  Example at lemma πέντε#Μεταφράσεις:
  * {{ru}} : {{τ|ru|пять|tr=piat'}}
  plus alt= or alternative output
  * {{ar}} : {{t|ar|خمسة|tr=xamsa|خَمْسَة}} خَمْسَة (ar) (xamsa)

Specials επεξεργασία

Countries επεξεργασία

 • If translations vary in different countries: e.g.:
  * {{en}} : {{τ|en|colour}} {{brit}}, {{τ|en|color}} {{US}}

Language's previous phases or varieties επεξεργασία

Are marked under the contemporary forms, e.g.

* {{en}} : {{t|en|...}}
*: {{enm}} : {{t|...|enm}}

Periphrastic επεξεργασία

If the translation is a long phrase, we add: αποδίδεται περιφραστικά without attempting to write long phrases.
If the translation is a short expression, without a lemma either here in Βικιλεξικό, or at mother-language-wikrionary, we need an alternative target. (example: French, le plus grand at lemma μέγιστος). We choose grand as target word

 • for a different appearance of a link, we add |l=<other appearance> or |show=   (l as in link) For example:
  {{t|fr|grand|l=le plus grand}}   →   le plus grand (fr) We link to grand (fr) (both here at Βικιλξικό, and the mother-wiktionary)
 • only for interwiki link to the mother-language, we add |iw=grand
 • only for link to Βικιλεξικό, we add |link=grand
which is written as
* {{fr}} : {{τ|fr|le plus grand|iw=grand|link=grand}}   →   grand (fr)

Feminines, diminutives, augmentatives επεξεργασία

A special note is added, to fascilitate editors of languages which do not have a word for some feminine (en) or diminutive (en) or augmentative (en) lemma. The notification is:

Surnames επεξεργασία

There are no Translations for Greek surnames: (Category:Επώνυμα). Instead, there are Μεταγραφές (Transcriptions).

Multiple senses επεξεργασία

In case of multiple senses, the Translation Table may be repeated with different titles.

 • We add one empty line between the Tables.

Examples at lemma τράπεζα

===={{μεταφράσεις}}====
{{μτφ-αρχή|first sense}}
* {{en}} : {{τ|en|English translation for the "first sense"}}
* {{de}} : {{τ|de|German translation for the "first sense"}}
* ...
{{μτφ-τέλος}}

{{μτφ-αρχή|second sense}}
* {{en}} : {{τ|en|English translation for the "second sense"}}
* {{de}} : {{τ|de|German translation for the "second sense"}}
* ...
{{μτφ-τέλος}}

Limit of translations επεξεργασία

 • Usually, there are one or two translations. In a few cases, more may be needed, but five translations should not be exceeded. We do not make a list of all synonyms, which can be found at the provided lemma.

If checking is needed επεξεργασία

If there is any doubt for the correct sense translated, please add at the end of the Translation Section the template: {{μτφ-κατάταξη}} and move there the translations in question.

List επεξεργασία

===={{μεταφράσεις}}====
{{μτφ-αρχή}}
<!-- * {{en}} : {{τ|en|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{az}} : {{τ|az|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sq}} : {{τ|sq|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ar}} : {{τ|ar|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{hy}} : {{τ|hy|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{af}} : {{τ|af|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{eu}} : {{τ|eu|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{vi}} : {{τ|vi|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{bg}} : {{τ|bg|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{br}} : {{τ|br|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{fr}} : {{τ|fr|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{de}} : {{τ|de|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ka}} : {{τ|ka|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{yi}} : {{τ|yi|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{gu}} : {{τ|gu|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{da}} : {{τ|da|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{he}} : {{τ|he|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{et}} : {{τ|et|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{eo}} : {{τ|eo|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{zu}} : {{τ|zu|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ja}} : {{τ|ja|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{id}} : {{τ|id|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ia}} : {{τ|ia|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{io}} : {{τ|io|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ga}} : {{τ|ga|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{is}} : {{τ|is|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{es}} : {{τ|es|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{it}} : {{τ|it|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ks}} : {{τ|ks|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ca}} : {{τ|ca|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{zh}} : {{τ|zh|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ko}} : {{τ|ko|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ku}} : {{τ|ku|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{hr}} : {{τ|hr|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{la}} : {{τ|la|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{lv}} : {{τ|lv|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{lt}} : {{τ|lt|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{lb}} : {{τ|lb|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ms}} : {{τ|ms|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{mt}} : {{τ|mt|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ne}} : {{τ|ne|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{no}} : {{τ|no|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{nl}} : {{τ|nl|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{oc}} : {{τ|oc|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{cy}} : {{τ|cy|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{hu}} : {{τ|hu|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{uz}} : {{τ|uz|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{uk}} : {{τ|uk|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ur}} : {{τ|ur|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{fa}} : {{τ|fa|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{pl}} : {{τ|pl|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{pt}} : {{τ|pt|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ro}} : {{τ|ro|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ru}} : {{τ|ru|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sa}} : {{τ|sa|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sr}} : {{τ|sr|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{mk}} : {{τ|mk|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sk}} : {{τ|sk|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sl}} : {{τ|sl|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sw}} : {{τ|sw|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{sv}} : {{τ|sv|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{th}} : {{τ|th|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{ta}} : {{τ|ta|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{tt}} : {{τ|tt|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{tr}} : {{τ|tr|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{tk}} : {{τ|tk|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{cs}} : {{τ|cs|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{fo}} : {{τ|fo|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{fi}} : {{τ|fi|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{fy}} : {{τ|fy|ΧΧΧ}} -->
<!-- * {{hi}} : {{τ|hi|ΧΧΧ}} -->
{{μτφ-τέλος}}

Translations of examples επεξεργασία

If a non-Greek lemma has examples (with {{eg}}) or a {{quotation}} from some book:
Examples and quotations in languages other than Greek, need a Greek translation.

 • Examples and quotations are written in italics, under the definition.
 • The Greek translation follows with upright letters. (If the example is too long, it may be written at a new line)
 • The lemma word is bold at both texts.

Example of an 'example' translated, at head
Example of a quotation translated, at English sling
More at Help:Entry layout and Βικιλεξικό:Δομή λημμάτων#Παραδείγματα και παραθέματα


Thank you! Happy edits!