παραθετικά
θετικός superficial
συγκριτικός more superficial
υπερθετικός most superficial

  Επίθετο

επεξεργασία

superficial (en)

Παράγωγα

επεξεργασία  Επίθετο

επεξεργασία

superficial (es)  Επίθετο

επεξεργασία

superficial (ro)