ενεστώτας put up with
γ΄ ενικό ενεστώτα puts up with
αόριστος put up with
παθητική μετοχή put up with
ενεργητική μετοχή putting up with

  Ετυμολογία

επεξεργασία
put up with < → δείτε τις λέξεις put, up και with

put up with (en)

 • ανέχομαι, αντέχω, δέχομαι κάποιον ή κάτι που είναι ενοχλητικό, δυσάρεστο κτλ. χωρίς παράπονο
  I can’t put up with him anymore.
  Δεν τον ανέχομαι πια.
  How do you put up with that noise/behavior?
  Πώς ανέχεσαι αυτό το θόρυβο/φέρσιμο;
  He's so annoying, I don't know how you put up with him.
  Είναι τόσο ενοχλητικός, δεν ξέρω πώς τον αντέχεις.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη tolerate