Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

malfunction (en)

  ΡήμαΕπεξεργασία

malfunction (en)