ενικός         πληθυντικός  
location locations

  Ετυμολογία

επεξεργασία
location < λατινική locatio < locare < locus

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

location (en)

 1. η τοποθεσία, η θέση όπου βρίσκεται κάτι
  It’s a good location for a school.
  Είναι καλή τοποθεσία για σχολείο.
  The village has an ideal location.
  Το χωριό έχει ιδεώδη τοποθεσία.
 2. (μη μετρήσιμο) ο εντοπισμός, η εντόπιση, η ενέργεια του να εντοπίζω, του να προσδιορίζω ακριβώς τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάποιος ή κάτι
  the location of the enemy positions - ο εντοπισμός των θέσεων του εχθρού
   συνώνυμα: locating      ενικός         πληθυντικός  
location locations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

location (fr) θηλυκό

 1. η ενοικίαση
 2. (κατ’ επέκταση) κάτι που έχει ενοικιαστεί
 3. (κατ’ επέκταση) το γραφείο ενοικιάσεων