Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

interface (en)

  1. η διεπαφή
    • δίαυλος ή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης-διάδρασης
  2. (πληροφορική) η διεπαφή, η τεχνολογία για την επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων και των περιφερειακών συσκευών ενός υπολογιστή (μνήμες, κάρτα γραφικών, κλπ)
  3. (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) μία προδιαγραφή, που δεν είναι τίποτε άλλο από μεθόδους (methods) που πρέπει να περιέχει μία κλάση (class), ώστε τα αντικείμενά της (objects) να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες λειτουργίες

  ΡήμαΕπεξεργασία

interface (en)

ΥπώνυμαΕπεξεργασία

πληροφορική (λογισμικό):

πληροφορική (υλισμικό):

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. (αγγλικά) What Is Computer Networking?. Προσπέλαση 2020-04-013