Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

interface (en)

  1. η διεπαφή
    • δίαυλος ή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης-διάδρασης
  2. (πληροφορική) η διεπαφή, η τεχνολογία για την επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων και των περιφερειακών συσκευών ενός υπολογιστή (μνήμες, κάρτα γραφικών, κλπ)
  3. (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) μία προδιαγραφή, που δεν είναι τίποτε άλλο από μεθόδους (methods) που πρέπει να περιέχει μία κλάση (class), ώστε τα αντικείμενά της (objects) να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες λειτουργίες

  Ρήμα επεξεργασία

interface (en)

Υπώνυμα επεξεργασία

πληροφορική (λογισμικό):

πληροφορική (υλισμικό):

  Αναφορές επεξεργασία

  1. (αγγλικά) What Is Computer Networking?. Προσπέλαση 2020-04-013