Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός imperative
συγκριτικός more imperative
υπερθετικός most imperative

imperative (en)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

imperative (en)

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία