Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός experienced
συγκριτικός more experienced
υπερθετικός most experienced

experienced (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

experienced (en)

  Πηγές επεξεργασία