Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

childbirth (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία