ενικός         πληθυντικός  
chart charts

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

chart (en)

Παράγωγα

επεξεργασία