ενικός         πληθυντικός  
bar chart bar charts

  Ετυμολογία

επεξεργασία
bar chart < → δείτε τις λέξεις bar και chart

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

bar chart (en)

Συνώνυμα

επεξεργασία